Personopplysningspolicy

Personopplysningspolicy

Avtalepart
Kundens avtalepart er Travellink AB, Sverige

Her finnes informasjon om hvordan Travellink behandlar de personopplysninger vi mottar. Håndtering av disse oppplysninger skjer selvsagt i henhold til Personopplysningsloven og andre lover.

I forbindelse med bestilling oppgir du personopplysninger til oss som behandles elektronisk, som f.eks. navn, adresse og kredittkortnummer. De personopplysninger kan, i tillegg til å bli brukt ved bestilling av tjenester og produkter, bli brukt av Travellink i markedsføringsøyemed (f.eks. for utsendelse av tilbud fra Travellink eller andre), eller for annen informasjon til, eller i kommunikasjon med deg. For å kunne behandle bestillingen din kan opplysningene om deg også bli sendt tredjemann f.eks. forretningspartnere og reiseselskaper i land i og utenfor EU og EØS. Opplysningene kan også samkjøres med andre registre hos Travellink for oppdateringsformål. Ellers benyttes de kun for å gjennomføre de kjøp du gjør. Travellink jobber aktivt for å forebygge misbruk og tap av personopplysninger.

Spesielt for privatpersoner
Du som er over 18 år, har mulighet til å bestille reiser på Travellink. De personopplysninger du oppgir i forbindelse med bestilling benyttes kun for at Travellink skal kunne gjennomføre, administrere og ta betalt for det kjøp eller den bestilling (eks. abonnere på våre nyhtesbrev) du har gjort.

Spesielt for firmakunder
Firmakunder tilbys muligheten til å forenkle bestillingsprosessen, fakturering med mer. Til dette kreves at personopplysninger behandles i våre eller våre samarbeidspartneres database. Dette skjer kun om vi får ditt samtykke. Det gir du første gang du logger deg på. Samtidig aksepterer du at Travellink får benytte opplysningene i markedsføringsøyemed. Vi kan komme til å kontakte våre kunder vedrørende den bestilte reisen eller rommet i form av en kundeundersøkelse.
Opplysningene kan også samkjøres med andre registre hos Travellink for oppdateringsformål. Hvis du ikke har brukt profilen din på 1 år, kan Travellink slette den.

Ved feilaktige opplysninger kan du kontakte Travellink for å få dem rettet, blokkert eller slettet. Du kan også få vite hvilke personopplysninger som blir benyttet, på årsbasis. Travellink vil naturligvis også på eget initiativ rette opplysninger som viser seg å være feilaktige. Du kan når som helst melde fra til Travellink om at personopplysningene ikke skal brukes til formål som omfatter direktereklame.

Personoplysningsansvarlige:

Travellink AB, Erik Wikander, Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden, Org. Reg. Nr. 556596-2650 Tel: +46 8 56 20 60 00.