Informasjon om visumDet er du som reisende som er ansvarlig for å kontrollere hvilke regler som gjelder for pass og visum. Dette gjelder også transittvisum som kan være nødvendig ved eventuell mellomlanding. Travellink kan ikke under noen omstendigheter ta ansvar for kostnader som oppstår på grunn av manglende visum.

For informasjon om hvilke visumregler som gjelder bør du kontakte respektive lands ambassade/utenriksstasjon eller finn visuminformasjon for alle verdens hjørner med Visumservice.