Informasjon fra UtenriksdepartementetUD fraråder normalt å reise til land der det er krig eller krigslignende forhold, eller andre uroligheter samt i noen tilfeller ved terroristhandlinger og naturkatastrofer.

UD fraråder
En frarådning fra UD er en anbefaling. Det er den enkelte reisende som må ta beslutningen om å ikke reise eller forskyve reisen. Når UD fraråder å reise så har det økonomiske og juridiske konsekvenser kun for pakke/charterreiser.

Her finner du seneste informasjon fra UD » Tilbake